26 Şubat 2009 Perşembe

2. Süleyman oğlu Sarı Ali (1832-1900)

2.Hacı Süleyman dan sonra, Yavşan yaylasında Askeroğlu soyu iki kardeş arasında iki dala ayrılmıştır. Kardeşlerden birisi Sarı Ali, diğeri 1.Ahmet’tir.

Sarı Ali için, içinde ağılı da bulunan 30 numaralı ev yaptırılmış ve onun oğlu ve torunları da bu evde dünyaya gelmişlerdir. Bu iki kardeş arasındaki ayrılık, sonra soyadı üzerinden resmileşerek devam etmiştir. Bunlar bilinmeyen nedenlerle Anık soyadını almakla, şeklen kendilerini Askeroğlu seçeresi(kütük, soyağcı, atalar zinciri) dışında tutmuş olsalar bile bu ayrım yapaydır.

Kısaca Alemiler(Ali Emmiler) denen bu soydan, bugün Yavşan da yaşayan kalmamıştır. Onların çoğu için Yavşan, artık ekonomik faaliyet alanı olmak niteliğini kaybetmiş, olsa olsa günü birliğine gidip gelinen bir piknik yeri halini almıştır.

Onların terk ettiği evler ve araziler yavaş yavaş, Hüseyin Gencel’in aile şirketinin eline geçmektedir. Ali sarışın bir kişi olduğu için ona Sarı Ali denilmiştir. Kendisi yakışıklı, güzel bir erkek olarak tanımlanır. Onun bazı yapısal özelliklerini torunlarında dahi görebiliyoruz.

Sarıali’nin temel uğraş alanı davarcılıktı. O bu işin yanısıra rençberlik de yapmaktaydı.

Sarı Ali dönemi Osmanlı da Sultan Abdülaziz dönemidir.