26 Şubat 2009 Perşembe

Askeroğlu 1.Seyfullah Çelebi (1505-1570)


Seyfullah Çelebi 1505 yılında Sivrihisar da dünyaya gelmiş, eğitimini de burada tamamlamıştır. Babası Abdullah Çelebi dir.

Sivrihsar da temayüz eden ve sivrilen Seyfullah Çelebi aydın kişiliğiyle çevresinin güvenini kazanmıştır. Askeroğlu namı ile soylu bir aileden gelen Seyfullah otoriter bir insan olduğu kadar da dürüst kişiliğiyle tanınıyordu. İyi ve tanınmış bir müderris olduğu kadar da basiretli(öngören, uzgören) bir yöneticiydi.

Melik Şah(Selçuklu hükümdarı değil) Sivrihisar da medrese yaptırarak Polatlı’ya bağlı Pazarçağlayan köyündeki 16 hane evi ile Hatuncuk köyü gelirleri toplamı 8,905 akçeyi bu medreseye vakfetmiş ve bu vakfın yönetimini 1486 yılında Seyfullah Çelebi üstelenmiştir. Çelebi bu medreseyi 1486-1521 yılları arasında tam 35 yıl yönetmiştir.

Seyfullah Çelebi’nin yetenekleri yanında, iyi bir eğitim görerek kendisini yetiştirmesinde, babası Abdulah Çelebi’den daha fazla dedesi Mevlana Lütfullah’ın etkisi olmuştur.

Seyfullah Çelebi dürüstlüğü ve inandırıcılığı ile tanınmış bir kişiydi. Çevresindeki insanlara güven veren bir kişiliğe sahipti. O dürüstlüğü kadar eğitimin değerini de kavramış aydın bir kişiydi. İyi bir müderris olan Çelebi, yeni kuşaklara iyi bir eğitim verilmesini savunmuştur.Seyfullah Çelebi dönemi Osmanlı'nın yükselme ve genişleme dönemine denk gelmiştir.

Seffullah Çelebi döneminde Avrupa'da Rönesans yaşanıyordu. Rönesansın iki büyük sanatçısı Leonardo Vinci ve Michelangelo.