25 Şubat 2009 Çarşamba

Sarı Ali oğlu 3.Süleyman

Sarı Ali oğlu Süleyman (Topalağa, Kelağa) Yavşan da babasından kalma 30 numaralı evde yaşarken evlenmişti. Evlendiği kadının adı Ümmühan dır.


Süleyman’ın bu eşinden dört evladı dünyaya gelmiştir. Adları şöyledir: Fevzi, Ömer, Mehmet Ali ve Ahmet.

Bunlardan Mehmet Ali bekar iken, vatanı görevini yaptığı sırada şehit düşmüştür.

Karısı Ümmühan ise henüz orta yaşlarında bulunduğu bir dönemde hastalanarak ölmüştür.

Bundan sonra Süleyman Ağa, Hatice adlı bir kadınla evlenmiştir. Bu evlilikten de Avni, Cemile, Sıdıka ve Emine adlı çocuklar dünyaya gelmiştir.Bu kardeşlerin dördü de yakışıklı ve güzel idi. Zannederim ki, onlar bu üstünlüklerini dedeleri Sarıali ile anneleri Hatice Hatundan almış olmalıdırlar.

Süleyman Ağanın bacağının teki bir kaza sonucu yaralanmanın sonucu kangrene dönüştüğü için kesilmiş ve o yaşamının ikinci yarısını koltuk değnekleriyle geçirmiştir. Bu nedenle kendisine Topalağa denilmiştir. Ayrıca orta yaşlarda saçları döküldüğü için kendisine Kelağa lakabı takılmıştı.

Süleyman Ağanın dokuz evladı dünyaya gelmiş ve yaşamıştır. Erkeklerden herbiri evlendikçe, köyde bir ev yapıp, baba ocağında ayrılmışlardır. Önce Fevzi evlenmiş, 26 numaralı evi yaptırıp, taşınmış, çok sonraları da 6 numaralı evi yaptırarak oraya yerleşmiştir.

Ömer evlenip 9 numarlı evi yaptırdıktan sonra oraya taşınmıştır.

Ahmet evlenince bir süre babasına ait büyük avlulu evin bir köşesinde tek odalı bir evde yaşamış, sonra 13 numaralı evi yaptırarak oraya taşınmıştır.

Avni ise evlendikten sonra 8 numralı evi yaptırarak oraya geçmiştir. Süleyman Ağa dört oğlu sayesinde zengin olmuştu.

Ancak her evlat evlenip, ayrıldıkça, baba onlara kendinden bağ, bahçe, tarla, davar, sığır vermek zorunda kalmıştır. Böylece Süleyman Ağanın mal varlığı da küçüle küçüle yetmez noktasına gelmiştir. Şeriat kurallarına göre ve de geleneksel olarak kız evlada mal verilmezken, erkek evlatlar arasında bölüştürülen mülk, sonuçta hiç birini tatmin etmemiş ve yarım ağa bile yapmamıştır.

Bunlar arasında sadece Avni, başka alanlara da yatırım yaparak hali vakti iyi bir duruma gelebilmiştir. Aynı gerçeği Sarı Ali’nin kardeşi Ahmet’i incelerken de göreceğiz. Genelde Türk çiftçisinin kalkınamayışının önde gelen nedeni, baba mülkü arazilerin, miras yoluyla ekenomik olmayan parçalara bölünmesi olayıdır. Bütün Anadolu’da yaşanan bu olay Yavşan’da çarpıcılığıyla ortaya çıkmıştır. Sarıali oğlu Süleyman Ağanın evlatlarını daha yakından tanımak maksadıyla ayrı ayrı ele alalım

Süleyman döneminin en önemli olayı 93 Osmanlı-Rus Harbi dir.