15 Şubat 2009 Pazar

1.Ahmet oğlu 3. Süleyman

Askeroğlu soyundan gelen 3.Süleyman, 1.Ahmet’in 4.oğlu olarak Kubbeli mahallesindeki evde dünyaya gelmiştir. Bunun da geçim yeri Yavşan olmuştur.Yavşan’da babasıyla birlikte 21 nolu evde yaşamış sonra buna ek olarak 17 numaralı evi yaptırmışlardır.

Süleyman da kardeşleri gibi Kezban adlı bir muinsiz ile evlenmiştir. Süleyman geçimi için babasının verdiği tarla ve koyunlar ilave olarak, kendisi de yeni tarlalar açmış ve davar mevcudunu artırmıştır.


3.Süleyman ‘ın soydan gelen genetik bir kusuru vardı. Şaşı bakardı. Bu nedenle ona Kör Süleyman da derlerdi. Genetik bir bozukluk olan şaşılık günümüzde düzeltilebiliniyorsa da kalıtsal olması nedeniyle ileri kuşaklara, tesadüflere bağlı olarak geçmesi kaçınılmazdır.


3. Süleyman’ın evlatları aşağıdaki şemada gösterilmiştir.