26 Şubat 2009 Perşembe

Askeroğlu 2.Seyfullah (1570-1645)

Tarihte 1570 yılına gelindiğinde 2.Seyfullah ile karşılaşıyoruz. 2.Seyfullah 1570-1645 yılları arasında yaşamıştır. O da Sivrihisar medresesinde okumuş ve imamlık yapmıştır. 2.Seyfullah imamlığın yanısıra Yavşan da yaylacılık yapmıştır. Davarcılık ve çiftçilik ile yaşamını sürdürmüştür.

2.Seyfullah’ın mezarı Yavşan mezarlığındadır. Mezarlıktaki hece taşlı(mezar taşı) ve hoca başlı mezar 2.Seyfulah’a aittir. 2.Seyfullah’ın hiç oğlu olmamış buna karşın iki kızı dünyaya gelmiştir. Bunlardan birisinin adı Hayrunnisa diğerinin ki ise Emine dir. İsimlere dikkat edilirse günümüze çok yaklaşıldığı anlaşılmaktadır, çünkü bugünkü isimler kullanılmaya başlanılmıştır.

Askeroğlu soyu bu iki kızkardeş den Hayrunisa ile devam ederken, Emine'nin izi sürdürülmemiştir. Hayrunnisa 1600-1665 yılları arasında yaşamıştır. Bu hatun Yavşan da babası ile birlikte yaşadığı gibi ondan sonra da yaşamını aynı yerde ve aynı koşullar içinde sürdürmüştür. Hayrunnisa nın evlatlarından 1.Süleyman ile Askeroğlugil soyu devam etmiştir.


2.Seyfullah döneminin önemli kişisi Mimar Sinan'dır.