26 Şubat 2009 Perşembe

Askeroğlu Hacı Osman Ağa (1770-1836)

Askeroğlu Hacı Osman AğaHacı Osman 1770 yılında doğmuştur. Babasının adını tesbit etmek mümkün olmadı. Ancak kendisi 2.Süleyman ‘ın babasıdır.

Hacı Osman kardeşleri arasında medresede okuyan tek evlattır. Diğer kardeşlerin hepsinin kız olduğu rivayet edilir.

Osman Sivrihisar da ticaret ile uğraşmış, zahire, yün, yapağı, ve tuz ticareti yapmıştır. Ticarette başarılı olan Osman Sivrihisar’a gelen kervanlarla hacca gitmiş ve hacı unvanını almıştır.

Hacı Osman Sivrihisar da oturmak ile beraber Yavşan da babadan kalma mülke de sahip çıkarak onların akılıca işletmesini bilmiştir. Oğulları ile birlikte davarcılıktan çok para kazanmışlardır. Bu sayede kendisi ağalık lakabını da almıştır.

Hacı Osman Ağa sonunda ticareti oğullarına bırakarak büyük oğlu Süleyman ile Yavşan a çekilmiştir.

Hacı Osman Ağa dönemi Osmanlı'da batılılaşma döneminin başlangıcıdır. Tahta geçen III.Selim ve II.Mahmut yılları birçok batılı düzenin osmanlıya tanıtıldığı bir dönem olmuştur.

Hacı Osman Ağa döneminde Dünya'daki en önemli olay Fransız Devrimi dir.