23 Şubat 2009 Pazartesi

1. Ahmet oğlu Ali Osman

Askeroğlu Ali Osman

Yaz aylarını Yavşan’da kış aylarını kasabada geçiren Ali Osman 1.Ahmet’in en büyük oğluydu. Yavşan’da 29 numaralı evde yaşamıştır.

Mesleği geleneksel olarak rençberlikti. Tarlaları ve davarları vardı. İş gücü zayıf olduğu için bu alanda ilerlediği söylenemez. Zamanın koşulları içerisinde kimseye muhtaç olmadan yaşamayı öğrenmişlerdi.

Ali Osman ağanın üç evladı vardı:
İbrahim(Körağa,Köribram)
Keban
Kezban.

Şimdi Ali Osman’ın evlatlarını teker teker anlatalım.