11 Ocak 2009 Pazar

Prof.Dr.İbrahim Karaca'nın Özgeçmişi

İbrahim Karaca 1925 yılı Nisan ayının yirmisinde Sivrihisar’da dünyaya geldi. Ancak Nüfus Dairesine 1.1.1926 tarihiyle kaydedilmiştir. Babası Fevzi Karaca, Annesi Gülsüm Eroğlu.

İlkokulu Sivrihisar Kızılbel İlkokulunda ( şimdi Atatürk ilkokulu) tamamlayan İbrahim, orta ve lise öğrenimini Eskişehir Lisesinde ( şimdi Atatürk Lisesi) yapmıştır.1943 yılında bu liseyi bitiren İbrahim , aynı yıl Ankara’da bulunan Yüksek Ziraat Enstitüsünün (Ziraat Üniversitesi) Ziraat Fakültesi sınavlarını kazanarak parasız yatılı olarak okumaya başlamış ve 1947 yılında bu fakülteyi birincilikle bitirerek Yüksek Ziraat Mühendisi ünvanını kazanmıştır.
(Fotoğraf 1947 yılı Ziraat Fakültesi mezınları )


İ.Karaca, 1947 yılında mezun olduğu Fakültenin Bitki Hastalıkları Bölümüne asistan olarak tayin edilmiştir.

Bu sıralar yeni üniversiteler kanunu çıkıp, kadro alınıncaya kadar asli kadrosu İzmir Bornova Ziraat Lisesinden öğretmen olmak kaydıyla 3 yıl fakültedeki Bitki hastalıkları Bölümünde asistanlık yapmıştır.

İ.Karaca 1950 yılında verilen kadrolar gereğince açılan asistanlık sınavını kazanarak aynı bölüme asistan olarak atanmıştır.

Bölüm Başkanı Prof.Dr.Selahattin Kuntay’ın bir yıl sonra ölümü üzerine, Bölüm Başkanlığına getirilen Prof.Dr.Bekir Alkan ile birlikte çalışmaya başlayan İ.Karaca, bu hocanın nezaretinde başladığı doktora çalışmasını 1953 yılında tamamlayarak, pekiyi dereceyle Ziraat Doktoru ünvanını almıştır.

İ.Karaca 1955 yılında Viyana’dan gelen misafir profesör Dr.Kurt Lohwag’ın dersini tercüme etmiştir. Ve kendisi K.Lohwag ile birlikte Viyana’ya giderek 1955-1956 devresinde orada Doçentlik tezi çalışmalarına başlamıştır.

1956 yılında yurda dönen Karaca, aynı yıl gerekli sınavları vererek Doçentlik payesini kazanmış ve adı geçen bölümde eylemli doçentliğe atanmıştır.

Doçent ilen 31 yaşında askere giden Karaca, önce Ankara Yedek Subay Okulunda 6 ay okuduktan sonra Atom-Biyoloji-Kimya sınıfına ayrılarak o zaman Mamak da bulunan ABK laboratuarında 2 ay mecburi kıta hizmetini tamamlamış ve askerliğinin geri kalan kısmını Etibank’ta geçirmiştir.

Doç.Dr.İbrahim Karaca, 1957 ve 1958 yıllarında yeni kurulmuş olan Ege Üniversitesine, her yıl birer ay süreyle, konsantre şekilde Bitki Hastalıkları dersini vermek üzere davet edilmiştir.


Askerlik sonrası Üniversitedeki görevine yeniden atanan Karaca, çalışmalarını sürdürürken, Erzurum Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Sabahattin Özbek’ten gelen teklifi değerlendirerek, 2 yıllığına geçici görevle 15 Nisan 1960 tarihinde Atatürk Üniversitesinde göreve başlamıştır.

Karaca’nın o tarihte boş olan Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanlığına atanmasını teminen Rektör tarafından profesörlüğe yükseltilme işlemlerine başlanmıştır.

27 mayıs 1960 günü radyolardan askeri darbenin bildirileri anons edilirken, Erzurum Sıkıyönetim Komutanı Orgeneral Ragıp Gümüşpala’nın özel izniyle (sokağa çıkma yasağı olduğu için) juri üyeleri, Üniversitede Karaca’nın sınavını yapıyorlardı. Ve İ.Karaca, doçentlikte bekleme süresi olan 5 yıl yerine, başarılı doçentler için uygulanan 6990 sayılı kanunun özel maddesinden yararlanarak 3 yılda profesörlüğe yükseltilmiş ve kararnameyle Dekanlığa atanmıştır.

O tarihlerde Atatürk Üniversitesinde Rektör olan Prof.Dr.Bekir Sıtkı Baykal’ın Kurucu Meclis’e gitmesi üzerine, boşalan Rektörlüğe İ.Karaca atanmıştır. Karaca 34 yaşında Atatürk Üniversitesinin 5. Rektörü olmuştur.

Erzurum’daki görevinin sona ermesi üzerine İ.Karaca, Amerika Nebraska Üniversitesiyle Atatürk Üniversitesi arasındaki işbirliği antlaşması uyarınca Amerika’daki Üniversitelerin kuruluş ve işleyişlerini yerinde incelemek için ABD’ye gönderilmiştir. Karaca bu çerçevede ABD’de 9 ay kalarak önemli 15 Üniversiteyi ziyaret etmiş ve incelemiştir.
Amerika dönüşü Ankara Üniversitesindeki görevine yeniden başlayan İ.Karaca, bu defa da Ege Üniversitesinden teklif almış, bu üniversitenin Fitopatoloji ve Zirai Botanik Kürsüsünde açılan kadroya aday gösterilmiştir.

İbrahim Karaca, Atatürk Üniversitesinde kazandığı ve iki yıl kullandığı Profesörlük ünvanını bırakarak, Ege Üniversitesine Doçent sıfatıyla baş vurarak Profesörlüğünün yeniden denenmesini istemiştir.

Karaca burada kurulan komisyonca tüm prosedür sil baştan edilerek ikinci kez profesörlüğe yükseltilmiştir. Ve 19 Eylül 1963 tarihinde adı geçen kürsü profesörlüğüne atanmıştır.

Bu tarihten itibaren, söz konusu Kürsünün kuruluşu, dersleri, kadrosu, yerleşim mekanı, serası ve deneme alanlarıyla, laboratuarlarını çalışır hale getirilmesi amacıyla uzun vadeli plan ve programlar yaparak bunların yürürlüğünü, denetim ve planlanmasını üstlenmiştir.

İ.Karaca 10 yıl içerisinde, kendi benzerleri arasında çok farklı ve en mükemmel bir kürsü kurmayı başarmıştır.

i.Karaca bir yandan öğrenci yetiştirip, yüksek lisans ve doktora yaptırırken, bir yandan da Kürsüde seçkin bir öğretim elemanları kadrosunu oluşturmaya gayret etmiştir.

Karaca, bu faaliyetleri arasında idari işlerden de uzak kalmamıştır. Fakülte Yönetim Kurlu üyeliği, Üniversite Senatosu üyeliği derken 1972 yılında Fakülte Dekanlığına seçilmiş ve bu görev de 1974 yılına kadar kalmıştır.

İ.Karaca 1974 yılında Ege Üniversitesi Senatosu tarafından Rektör Yardımcılığına seçilmiş ve bu görevde 1977 yılına kadar kalmıştır. 1977-1980 yılları arasında yalnızca Kürsü başkanı sıfatıyla öğretim ve araştırma işleriyle meşgul olmuştur.1980 yılına gelindiğinde Rektör seçimlerine aday olan İbrahim Karaca bu seçimi kazanarak o dönem Ege Bölgesinin tek üniversitesi olan Ege Üniversitesi’nin 8. Rektörü olmuştur.

Bundan sonra İ.Karaca’yı hep idari görevlerde görüyoruz. 1982 yılında YÖK tarafından Ziraat Fakültesi Dekanlığına atanan Karaca, 1985,1988 ve 1991 yıllarında ayni göreve üst üste 3 kez daha atanmış olup, 1.1.1993 tarihinde yaş haddinden (67 yaş) emekli oluncaya kadar Dekanlık görevini sürdürmüştür.

Karaca, 1963 yılında kurmuş olduğu ve sonra adı Fitopatoloji olan Ana Bilim Dalının 30 yıl başkanlığını yaparak, bu Anabilim Dalı içinde 10 Profesör ve 2 doçent yetiştirmiştir. Bu güçlü kadrosuyla bu Ana bilim dalı hala Türkiye’de önde gitmektedir.

İ.Karaca, 1970 yılında Türkiye Fitopatoloji Derneğini kurarak 10 yıl başkanlık yapmıştır. Aynı zamanda onun bu dernek aracılığıyla kurduğu ve o zamandan beri yabancı dille yayın yapan ‘The Journal of Turkish Phytopathology’ dergisi yayın hayatını başarıyla sürdürmektedir.


İ.Karaca 1969-1975 yılları arasında TÜBİTAK Bilim Kurulunca 2 kez Tarım ve Ormancılık Çalışma Grubu üyeliğine seçilerek, yurt ölçüsünde bu alanda yapılan araştırmaların yönetiminde görev üstlenmiştir.


Karaca, Türkiye Elektrik Kurumu’nda (TEK) 6 yıl danışmanlık yaparak, termo elektrik santrallerinin çevreye zarar vermeden çalıştırılması konusunda yardımcı olmuştur.

Karaca, Anadolu Üniversitesi Eczacılık Fakültesinde 6 yıl Botanik dersi okutmuştur.

Karaca, önceleri Etibank’a sonraları Karadeniz Bakır İşletmeleri AŞ ye bağlı Murgul Bakır İşletmesi izabehanesinin çevreye yaydığı zehirli gazların zarar ve ziyanının ‘Hakem Bilirkişi’ sıfatıyla tesbit ve tayini işini 1953 yılından başlayarak bu güne kadar hiç ara vermeden 44 yıldan beri yürütmektedir. Bu kadar uzun süre devam eden bir görev bu güne kadar dünyada görülmemiştir. Karaca bu görevi 3 kişilik bir Hakem Bilirkişi statüsünde sürdürmektedir.

Karaca’nın Türkçe ve yabancı dilde yurt içinde ve dışında yayınlanan 95 adet araştırma ve derleme yazısı ile 10 adet kitabı vardır.

Karaca emekli oluncaya kadar 61 kişiye master ve doktora yaptırmıştır.

Kendisi bazı dış ülkelerde müşterek çalışma yapmış, tetkik ve incelemelerde bulunmuş, uluslar arası kongre ve sempozyumlara katılmış ve Türkiye’yi temsil etmiştir.

Almanca ve İngilizce bilen Karaca’nın yüksek öğrenim görmüş 3 oğlu ile 3 gelini vardır.

Prof.Dr.İbrahim Karaca aşağıdaki derneklerin üyesidir:
Türkiye Fitopatoloji Derneği
Dünya Fitopatoloji Dernekleri Konfederasyonu
Türk Alman Biyoloji Derneği
Sosyal Araştırmalar Vakfı
Çevre Koruma Vakfı
Ege Üniversitesi Yardım Derneği
Dokuz Eylül Üniversitesi Vakfı
Konak Lions Club
Alsancak Rotary Club
Herboloji Derneği
İzmir Milli Kütüphane Vakfı
Sivrihisarlılar Dayanışma ve Yardım Vakfı
İzmir Kızılay Derneği
Atatürkçü Düşünce Derneği
İ.Karaca emekli olduktan sonra bir süre Bornova Doğru Yol Partisi başkanlığını yapmış ancak parti üst yönetimi ile anlaşamayarak bu görevden istifa etmiştir.

İ.Karaca istiklal madalyası sahibidir. Bu madalya babasının Kurtuluş savaşındki kahramanlıklarının karşılığı olarak verilmiş ve özel kanuna göre İ.Karaca’ya intikal etmiştir.

İ.Karaca eşi Sebahat Karaca’nın 10.1.1995 tarihinde vefatının ardından 16.3.1997 tarihinde Ayşe Hanım İş ile evlenmiştirEge Üniversitesi 50. yıl kutlamalarında rektörler soldan sağa Ülkü Bayındır, Refet Saygılı, İbrahim Karaca, Hakkı Bilgehan, Necati Akgün, Yusuf Vardar