28 Ocak 2009 Çarşamba

Karacazade Hacı İbrahim Ağa (1815 - 1880)


Kısaca Karacazade diye anılan hacı İbrahim Ağa (1815-1880) ilim ve irfanı seven, hayırseverliği en önemli bir insanlık öğesi olarak kabul etmiş, dengeli ve zengin bir kişidir. Orta yaşlarda hacca giderek İslami farizesinin yerine getirmiş ve kendisini çevresindeki hayır işlerine adamıştır.

İbrahim ağa bilimin, insanın fikren gelişmesindeki rolünü kavramış, bu amaçla üç. Medrese açmıştır.

Tarihte ilk medrese Halife hazreti Ali tarafından yaptırılmıştır. Türklerde ise ilk medreseyi 1020 yılında Sebüktekin’in oğlu Nasrettin , Nişabur kadısıyken açmıştır. Osmanlılar da ise ilk medrese 1330 yılında İznik te açılmıştır.

Sivrihisar’a gelince ilk medrese 1300 yılında Seyit Nurettin Medresesi adıyla, kendisi tarafından kurulmuştur. Daha önce gördüğümüz gibi Sultan karaca Ahmet bu medrese de okumuştur.

Yapılan incelemelerde Sivrihisar da köyleriyle birlikte 600 yıl içerisinde 21 adet medrese açıldığını görüyoruz.

Eski kitaplar Sivrihisar dan bahsederken Evliyalar ve alimler diyarı deyimini kullanır. Nitekim buraya dışarıdan okumaya gelenler olurmuş. Edebiyat tarihçilerine göre Anadolu’da iki önemli edebiyat merkezi vardır: Birincisi Fars edebiyatı ki merkezi Konya, ikincisi Türk edebiyatı ki bunun merkezleri Kırşehir ve Sivrihisar’dır.

Karaca oğlu İbrahim Ağa hem memleketine hizmet hemde medeniyeti ilerletmek maksadıyla önemli bir hizmeti üstlenmiş oluyordu. Kendisi üç adet mederese kurup bunları açık tutacak bir servete sahip bulunuyordu. Ağalığı zenginliğinde, zenginliği ise Bozlar’daki taşınmaz mallarından ve davarcılıktan ileri geliyordu. Kendisi Sivrihisar’da Karacalar mahallesindeki evinde oturmakta ancak yaz aylarında Bozlar’da işlerin başında bulunmaktaydı.

Karacazade Hacı İbrahim Ağa nın yaptırdığı medreseler:
Karacalar Medresesi……….Karacalar mahallesi, 1859
Kudbiddin Medresesi………Karacalar mahallesi, 1876
Ziyaiyye(Işık) Medresesi…..1870 yılında açılmıştır.

Bu kişi benim dedemin dedesidir. Yani arka arkaya üç İbrahim. Kendisinin ölümünden sonra onun serveti ve mülkleri oğlu İsmail’e kalmıştır.