25 Aralık 2008 Perşembe

Gutenberg'in matbaayı icat etmesi

Johannes Gutenberg 1447 yılında hareketli parçalar ile yazı baskısını Avrupa'da yaygınlaştıran, asıl mesleği altın ustalığı olan kişidir.

Büyük mucit Johann Gutenberg iletişim tarihinin en önemli gelişmelerinden biri sayılan tipo basım yöntemini 1438'de Avrupa’ya getirerek uygulamalarını yaygınlaştırmıştır.

Bu yöntem, önceleri tahtadan daha sonraları bir kurşun alaşımından yapılan dökme harflerin, baskıdan sonra başka bir yazıda kullanılmak üzere saklandığı bir basım yöntemidir. Bu, yüzyıllardır Çin ve Kore'de kullanılmaktaydı. Hareketli parçalar kullanılarak dünyada gerçekleştirilen ilk baskı kitap1377 yılında Koreliler tarafından basılan aşağıda gördüğünüz Buda dini ilgili metinlerdir.

Gutenberg geliştirdiği baskı makinası ile ilk önce aşağıda resmini gördünüz İncil'i basmıştır. Gutenberg'in buluşu hızla yayıldı. 15. yüzyılın sonlarına gelmeden Avrupa'da, 1000'den fazla baskı makinesi vardı. Bu basım yöntemiyle daha çok kitabın basılabilmesi kitap fiyatlarının düşmesini sağladı. Böylece daha çok kitap okunmaya başlandı.

Kitabın ve kitap okumanın yaygınlaşması, özgür düşüncenin doğmasına, bilimsel çalışmaların gelişmesine ve bilginin daha geniş kesimlere ulaşmasına yardımcı oldu. Tüm bu nedenlerden dolayı Gutenberg'in bulduğu bu baskı yöntemi, özgür düşüncenin yayılmasına ivedilik kazandıran, bilim araştırmalarının gelişmesini sağlayan, reformların yapılmasını hızlandıran önemli olaylardan biri olarak kabul edilmektedir.

Matbaanın icadının ardından Avrupa'nın baskı merkezi Venedik oldu. burada tüm eski Yunan ve Latin metinleri baskı ile çoğaltıldı.

Baskı teknolojisinden yararlanan başka bir önemli kişi ise Martin Luther oldu. Hrisitiyanlık dininde yaptığı reformları baskı teknolojisi ile çoğaltarak çok sayıda kişiye ulaştırdı. Böylece reform hareketleri kitlelerce öğrenilebildi.
Gutenberg incili incelendiğinde kitabın ve yazıların geometrik formunun altın orana uyduğu görülür. (0.618 -- 5/8 )

Kaldığınız sayfaya dönüş için tarayıcınızın(Browser) Back ikonuna basınız.