12 Aralık 2008 Cuma

Galileo Galilei (1564 - 1642)

Galileo Galilei, Modern fiziğin ve teleskobik astronominin kurucularından olan İtalyan bilim adamı. 1564'te İtalya'nın Pisa şehrinde doğdu. 1589'da Pisa'da profesörlük elde etti.

1597'de pratikte çok faydası olan pusulayı ticari olarak piyasaya arz etti. 1600 senesinden hemen sonra ilkel bir termometre, insan kalp atışının ölçümünde kullanılmak üzere bir sarkaç ve 1604'te serbest düşüşün matematik kanunlarını keşfetti.

1609'da Hollanda'da teleskopun bulunduğunu işitti. Ve kendisi daha ileri bir alet yaparak bunu astronomi gözlemlerinde kullandı. 1610'da aydaki dağlar, yıldız kümeleri ve Samanyolu üzerine ilk tespitlerini yayınladı. Bu arada Jüpiter'in dört uydusunun varlığını bildirdi. Bu kitabı çok ilgi uyandırdı ve Floransa'da saray matematikçisi olmasını sağladı.

1611'de Roma'ya gitti ve oradaki Bilim Akademisi'ne üye seçildi. Floransa'ya dönüşünde hidrostatik üzerine pek çok profesörün itirazına sebep olan kitabı ile 1613'te güneş lekeleri üzerine yazdığı eserini yayınladı. Bu eserinde Kopernik sistemini açık bir şekilde müdafaa etti. Bundan dolayı papazların ağır hücumuna uğradı. 1615'te bizzat Roma'ya giderek iddiasını müdafaa etti. Ancak 1616'da Papa Beşinci Paul tarafından kitaplarını tetkik için bir komisyon kuruldu. Bu komisyon Galileo'nun kitaplarını yasaklamadı. Sadece Dünya'nın döndüğü iddiasından vazgeçmesini istedi.

Galileo, bir müddet bilimin pratik yönüne döndü, mikroskobu geliştirdi. Ancak 1618'de üç kuyruklu yıldızın görülmesiyle kiliseyle münakaşaya girdi. Arkadaşının Sekizinci Urban olarak Papa seçilmesinden cesaret alarak yazdığı "İki Kainat Sistemi Üzerine Konuşmalar" adlı eserini 1632'de yayınladı. Ancak kitabı daha önce yapılan uyarılarla çeliştiği söylentilerine rağmen Roma’da mahkemeye çağrıldı. 1633'te bu kitap yasaklandı ve Kutsal Engizisyon'ca müebbet hapse mahkum edildi. Cezası kendi evinde göz hapsine çevrildi. Yetmiş yaşında hapsedilen Galileo kör oldu ve 1642 yılında hayatını yitirdi.
Galileo, zamanında Kilise’nin kabul ettiği, Dünya’nın evrenin merkezinde yer aldığı ‘ana akım’ olarak adlandırılan astronomi kuramına karşı çıkmış ve Dünya’nın Güneş etrafında döndüğünü söyleyen Kopernik’i desteklemişti. Bu ‘sapkınlığı’ nedeniyle Galileo yaşamının son dönemini ev hapsinde geçirmiş, bu dönemde de gökyüzünü incelemeye, gezegenleri ve uyduları hakkında kayıtlar tutmaya, Ay üzerindeki kraterleri gözlemlemeye ve gezegenlerin hareketleri üzerine çalışmaya devam etmişti.
Galileo, Dünya'nın Güneş etrafında döndüğünü savunduğu için engizisyona hesap vermişti.
Gökbilimcinin bedeni ölümünden hemen sonra gömülmedi. Katolik Kilise’si dini kurallarla gömülmesine karşı çıktığı için Galileo’nun bedeni kulede saklı tutuldu. Galileo’nun kemikleri yaklaşık 100 yıl sonra şimdi gömülü olduğu Floransa’daki Santa Croce bazilikasına taşındı.
Measure what is measurable, and make measurable what is not so.
And yet it does move.[Apocryphal words to himself after making his abjuration of heliocentricity.]
All truths are easy to understand once they are discovered; the point is to discover them.
I do not feel obliged to believe that the same God who endowed us with sense, reason, and intellect intended us to forgo their use.
Kaldığınız sayfaya dönüş için tarayıcınızın(Browser) Back ikonuna basınız